Jakość

Mosdorfer i Lorünser postrzegane są jako światowy dostawca wysokiej jakości produktów i usług w obszarze napowietrznych linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych oraz jako firmy, które  tworzą wysoką wartość dla klienta.

Już w procesie rozwoju produktów jakość ich projektowania jest zapewniona i zdefiniowana  za pomocą metod zaawansowanego planowania jakości produktu APQP (Advanced Product Quality Planning). Dopuszczenie tych produktów do obrotu w oddziałach produkcyjnych obu firm i u dostawców zewnętrznych jest prowadzone w oparciu o proces zatwierdzania części do produkcji PPAP (Production Part Approval Process).

Wszystkie produkty spełniają wytyczne prawa, dyrektyw i norm, jak również parametry dodatkowo określone przez klienta.

Norma jakości ISO 9001:2000 jest standardem, zgodnie z którym wszystkie oddziały są certyfikowane oraz narzędziem wspomagającym, które umożliwia prezentację i rozwój procesów biznesowych.

Dla wszystkich procesów obowiązuje  zasada „Dobrze za pierwszym razem”.

Dla przyszłego rozwoju firmy niezwykle istotna jest także wymiana doświadczeń z partnerami i klientami.

 

Jakość

EnerVision Sp. J. , ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 812 00 05, fax: +48 33 812 00 06, office@enervision.pl