Referencje

Miernikiem zaufania klientów są zrealizowane dostawy i projekty. Dlatego tak ważne jest to, co już udało się osiągnąć. Dzięki zaufaniu naszych klientów jesteśmy bliżej ich oczekiwań oraz lepiej rozwiązujemy ich problemy.

Firmy Mosdorfer i Lorünser jako dostawcy osprzętu dla infrastuktury elektroenergetycznej zrealizowały na całym świecie tysiące pracujących bezawaryjnie linii i stacji. 

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi realizacjami. W razie potrzeby udostępnimy szerszą listę zrealizowanych stacji energetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć.

Referencje

EnerVision Sp. J. , ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 812 00 05, fax: +48 33 812 00 06, office@enervision.pl