Nagrody

W czerwcu 2011 roku Mosdorfer, jako jedna z trzech firm został nominowany do Austriackiej Nagrody Logistycznej 2011 w kategorii „Najlepsza poprawa wyników dzięki narzędziom logistycznym”.

 

W 2006 roku Mosdorfer wdrożył projekt doskonalenia logistyki i planowania procesów, którego celem była poprawa pewności dostaw oraz stworzenie przejrzystej struktury pozwalającej natychmiast rozpoznawać problemy z dostawami i je eliminować.

 

Zdefiniowano oczekiwany poziom niezawodności dostaw powyżej 90%. Dzięki wdrożeniu systemu planowania, zastosowaniu oprogramowania do planowania i kontroli  oraz konsekwencji i ciągłym udoskonaleniom poszczególnych procesów w  roku 2011 osiągnięto poziom wskaźnika niezawodności dostaw na poziomie powyżej 99 %. Potwierdza to fakt, że Mosdorfer jest pewnym i rzetelnym dostawcą osprzętu.


EnerVision Sp. J. , ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 812 00 05, fax: +48 33 812 00 06, office@enervision.pl