Osprzęt liniowy

Trudności w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę nowych linii napowietrznych oraz rosnące zapotrzebowanie na energię wstrzymuje rozwój gospodarczy.

Mosdorfer, wspólnie z dostawcami energii elektrycznej na całym świecie rozwija innowacyjne rozwiązania.

 

Z powodu problemów z realizacją projektów budowy nowych napowietrznych linii przesyłowych w rozsądnym czasie, pojawiły się nowe trendy, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zwiększony przesył energii elektrycznej.

Wąskim gardłem, dla doraźnej poprawy sytuacji, jest zwiększenie temperatury pracy przewodów fazowych.

Dla przesyłu energii elektrycznej na duże odległości będą wykorzystywane linie najwyższych napięć, do 1200 kV prądu zmiennego (AC) lub 750 kV prądu stałego (DC), ze zwiększoną liczbą przewodów na fazę (wiązki) oraz przewody HTLS.

 

Biorąc pod uwagę te trendy Mosdorfer intensywnie pracuje nad rozwojem i wdrożeniem odpowiednich produktów i systemów (rozwiązań).

 


EnerVision Sp. J. , ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 812 00 05, fax: +48 33 812 00 06, office@enervision.pl