Inżynieria

Rosnące wymagania stawiane liniom przesyłowym coraz bardziej zmuszają operatorów linii i producentów do eliminowania wszelkiego ryzyka od samego początku. Dotyczy to zarówno oceny drgań, na które narażony jest układ przewodów, jak i badań mechanicznych poszczególnych elementów, a także całych łańcuchów izolatorów. Do tych badań dostępne jest oprogramowanie oparte na elementach skończonych. Dzięki niemu możliwa jest symulacja statycznych właściwości mechanicznych, co pozwala zapobiegać możliwym uszkodzeniom.

 

Dla łańcuchów z izolatorami długopniowymi wykonanych z porcelany można przeprowadzić symulację na dynamiczne właściwości mechaniczne kompletnego systemu tzw. przeniesienie obciążenia w przypadku zerwania łańcucha.

Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie w odpowiednim czasie zmian w projekcie służącym zwiększeniu bezpieczeństwa pracy łańcucha oraz modyfikacja osprzętu lub stworzenie nowego projektu o odpowiednich właściwościach tłumiących.
Mosdorfer we współpracy ze znanymi naukowcami stale rozwija swoje narzędzia symulacyjne, dzięki czemu może zaoferować klientom najlepsze wsparcie techniczne i inżynieryjne bez konieczności wykonywania kosztownych badań terenowych.

Inżynieria

EnerVision Sp. J. , ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 812 00 05, fax: +48 33 812 00 06, office@enervision.pl