Badania

Dążenie do jakości, jej osiągniecie i utrzymywanie na najwyższym poziomie jest możliwe tylko w oparciu o kompleksowe badania wyrobu.

To gwarancja sukcesu w tak ważnej materii jaką jest infrastruktura elektroenergetyczna. Nieustannie musimy być pewni, że wyroby które oferujemy spełniają najwyższe z możliwych standardów i oczekiwań.

Firmy Mosdorfer i Lorünser prowadzą badania w oparciu o własne laboratoria a także współpracują z wieloma cenionymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w Austrii i w całej Europie.

 

Badania

EnerVision Sp. J. , ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 812 00 05, fax: +48 33 812 00 06, office@enervision.pl