Przewody odgromowe, OPGW i OPCC

Przewody uziemiające (odgromowe) w napowietrznych liniach przesyłowych montuje się w górnym punkcie słupów w celu ochrony przewodów przed wyładowaniami i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzeń poprzez ograniczanie konieczności wyłączania ich w krótkim czasie.

 

Ze względu na tendencję do centralnego, zdalnego sterowania i kontroli na terenach obiektów takich jak elektrownie i zakłady rozdzielcze, przewody uziemiające były stopniowo zastępowane przez przewody ze zintegrowanymi włóknami optycznymi. Ponadto, przewody OPGW służyły nie tylko do aktywnej ochrony odgromowej, ale także odgrywały aktywną rolę w transmisji danych. Duży obszar rozwoju sieci OPGW na poziomie od 110 kV do 400 kV pozwolił otworzyć nowe pole działalności, tj. rynek komercyjny dla bardzo szybkiego, odpornego na zakłócenia przesyłu na znaczne odległości, co wykorzystują przykładowo sieci telefonii komórkowej.

 

W zależności od  struktury  światłowodu wyróżnia się ich następujące rodzaje:  

  • Przewody OPGW (OPtical Ground Wires):
    Te konstrukcje metalowe są bardzo podobne do standardowych przewodów odgromowych. Zwykle pojedyncze druty są zastąpione przez rurki wykonane ze specjalnej stali, w których umieszczone są w warstwie żelu delikatne włókna szklane, co  zabezpiecza je przed wstrząsami i uderzeniami. Ze względu na konstrukcję mechaniczną przewody OPGW mogą wytrzymać pełną siłę rozciągającą.
     
  • Kable ADSS (All Dielectrical Self Supporting Cables):
    Te niemetaliczne konstrukcje działają niezależnie od linii napowietrznej i najczęściej są prowadzone po słupie, na poziomie systemu fazy. W zależności od modelu, istnieją różne sposoby włączenia odpowiednich elementów ciągnionych i wzmacniających kabel ADSS.
     

Wszystkie wymienione rodzaje przewodów optycznych wymagają specjalnego osprzętu przelotowego i odciągowego, aby mogły być zamocowane do słupa. Tradycyjne uchwyty odciągowe zaprasowywane lub proste uchwyty przelotowe nie mogą być stosowane, ponieważ mogłyby uszkodzić delikatne włókna szklane. Dla przewodów OPGW i ADSS, Mosdorfer opracował i przetestował kompletny zestaw produktów na bazie osprzętu oplotowego.  Dla przewodów ADSS w napowietrznych liniach przesyłowych z krótszymi przęsłami (np. w liniach średnich napięć) dostępne są rolki montażowe (osprzęt montażowy) z różnymi wariantami mocowania.

 

W celu zapewnienia najwyższego możliwego stopnia niezawodności linii, Mosdorfer może dostarczyć szeroką  gamę akcesoriów takich jak np. tłumiki drgań.


EnerVision Sp. J. , ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 812 00 05, fax: +48 33 812 00 06, office@enervision.pl