You are currently viewing Globalna jakość od 10-ciu lat w Polsce

Globalna jakość od 10-ciu lat w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w ostatnim numerze Urządzeń dla Energetyki.
Pokusiliśmy się w nim o podsumowanie blisko 10 lat naszej działalności- tego, co udało się nam osiągnąć, z jakimi wyzwaniami przyszło się nam zmierzyć oraz jakie mamy plany na najbliższą przyszłość.
Zapraszamy do lektury.