You are currently viewing Globalna jakość od 10-ciu lat w Polsce

Globalna jakość od 10-ciu lat w Polsce

Dziś  mija dokładnie 10 lat od momentu rejestracji spóki Enervision w KRS. Za nami wiele zrealizowanych projektów, w ramach których dostarczyliśmy ok. 0,5 mln izolatorów szklanych, blisko 2700 km przewodów OPGW  i osprzęt dla kilkudziesięciu linii i stacji 110,220 i 400 kV. Jesteśmy niezwykle dumni, że marki światowych firm, które reprezentujemy w Polsce tj. Mosdorfer, Loruenser, Sediver i SFPOC stały się rozpoznawalne na naszym rynku, a Klienci mają dostęp do globalnej jakości i innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez te firmy. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym Partnerom biznesowym oraz Klientom za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni oraz wieloletnią, owocną współpracę.

Ostatnie lata, w cieniu pandemii koronawirusa, były trudne dla wielu firm, także z branży energetycznej, dlatego z okazji naszego okrągłego jubileuszu chcieliśmy życzyć sobie i wszystkim działającym w tej branży, aby rok 2022 był dużo lepszy niż poprzednie i pozwolił na realizację planów i zamierzeń.