You are currently viewing gridpulse®- Wsparcie w zarządzaniu siecią

gridpulse®- Wsparcie w zarządzaniu siecią

Przejście na neutralną dla klimatu produkcję energii postępuje w coraz szybszym tempie. Budowa nowych linii WN i NN jest trudna, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwa, stąd ważne jest efektywne wykorzystanie istniejących mocy bez zwiększania ryzyka przeciążenia.Wsparciem dla operatorów systemów  z wyzwaniami jakie niesie ze sobą zarządzenie siecią jest działający w ramach Knill Gruppe gridpulse®, który pozwala na dynamiczną ocenę linii (DLR), monitorowanie zwisu, luzu i pełzania przewodów, a także wykrywanie oblodzenia.  Na system gridpulse® składają się:
gridpulse® BASE – czujnik nowej generacji montowany bezpośrednio na przewodzie,
gridpulse® WEATHER – czujnik stanowiący niezawodne źródło danych pogodowych
gridpulse® CONNECT – dane i raporty w czasie rzeczywistym, które pomagają operatorom systemów podejmować lepsze decyzje

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.