You are currently viewing Mosdorfer Rail Srebrnym Partnerem

Mosdorfer Rail Srebrnym Partnerem

Mamy przyjemność poinformować, że Modorfer Rail jest Srebrnym Partnerem rozpoczynającej się dzisiaj XI edycji konferencji Energetyka na Kolei.

Konferencja oragnizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytytu Kolejnictwa i PKP Energetyka, jest forum wymiany spostrzeżeń i rozmów o aktualnej sytuacji i kierunkach rozwoju branży oraz wdrażanych innowacjach mających na celu wzrost jakości energetyki kolejowej.

W ramach drugiego bloku wystąpień i prezentacji przedstawiciel Enervision, Piotr Rudzki zaprezentuje „Przegląd rozwiązań elementów trakcyjnych Mosdorfer Rail, wykorzystywanych do górnych sieci linii dużych prędkości”.

Relacja z konferencji niebawem na naszej stronie.