System kablowy

System Hendrix Aerial Cable System stosowany na obszarach leśnych amerykański system przewodów izolowanych z linką nośną i odstępnikami, który pozwala na ciągłą pracę linii średniego napięcia nawet w ekstremalnych warunkach, kiedy konary i całe drzewa leżą na linii. Szerokość wiązki w tym systemie to tylko 30 cm, co pozwala na ograniczenie powierzchni terenu potrzebnego pod linię, minimalizację kosztów wycinki i czynności konserwacyjnych, a także poprawę bezpieczeństwa monterów i osób trzecich. Wszystkie elementy systemu zostały wnikliwie przebadane pod kątem jakości i bezpieczeństwa, a także odporności na UV i inne warunki środowiskowe. Producent zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie – od projektu po wykonawstwo.