Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-10026_Centrum_48SMF_18.03.16