Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-10104_CENTRUM_48SMF_05.05.17