Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-10301_Lux_48SMF_22.12.16