Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-10666R_Centrum_72SMF_03.11.16