Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-10905_Centrum_48SMF_22.12.16