Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-11146_Lux_72SMF_07.03.16