Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-11241_Centrum_48SMF_19.05.16