Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-11507_Lux_48SMF_22.12.17