Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-12104R_CENTRUM_96SMF