Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-12135_CENTRUM_96SMF