Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-13543_CENTRUM_96SMF