Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-8338_CENTRUM_48SMF_04.05.17