Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-8453_CENTRUM_48SMF_12.10.15