Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-8467_CENTRUM_48SMF_05.05.17