Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-8565_Centrum_48SMF_10.03.16