Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-8643_Centrum_48SMF_26.10.2016