Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-8657_CENTRUM_72SMF_24.05.17