Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-9100_CENTRUM_48SMF_22.02.18