Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-9355_Centrum_48SMF_20.04.18