Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-9713_CENTRUM_72SMF_14.04.17