Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-9792_CENTRUM_72SMF_28.03.18