Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-9855_CENTRUM_48SMF_17.03.17_35,40-180