Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-9965_CENTRUM_72SMF_01.04.19_rev