SFPOC_Podstawowe parametry dla instalacji przewodu OPGW