UdE_2012_6_Systemy kontroli i tłumienia drgań w liniach przesyłowych