UdE_2017_6_Zaciski skręcane Loruenser w Polsce w latach 2012-2016-droga do sukcesu