Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-12435_CENTRUM_96SMF