Karta przewodu OPGW_SFPOC_SFSJ-J-9844_Centrum_48SMF_08.04.14